تذکرمهم!! تحویل اتاق ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 10 صبح
" مبالغ فوق فقط جهت اسکان در مرکز می باشد "
بالای 2 سال جزء نفرات محاسبه می گردد .
فرهنگیان سایر استان ها با شماره تلفن 09339853402 تماس حاصل فرمایید.

به بالای صفحه بردن