" قیمت ها به ریال می باشد "

تذکرمهم!! تحویل اتاق ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 10 صبح

" مبالغ فوق فقط جهت اسکان در مرکز می باشد "

حداقل تعداد نفرات برای رزرو اتاق 2 نفر می باشد ، در صورت رزرو 1 نفر ، هزینه 2 نفر محاسبه می شود .
بالای 2 سال جزء نفرات محاسبه می گردد .

فرهنگیان سایر استان ها با شماره تلفن 09339853402 تماس حاصل فرمایید.
برای فرهنگیان سایراستانها ، مطالعه قوانین سایت الزامی می باشد.

به بالای صفحه بردن